autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar

Автоцистерна за гориво

Използва се за транспортиране на нефт и петролни продукти. Основният елемент се състои от една камера, но превозното средство може да има няколко камери.

Произвежда се в кръгла форма, правоъгълна (форма на куфар) и елипсовидна форма, с обем от 4m³ до 16m³.

Зареждането с гориво се извършва отдолу, в съответствие с екологичните разпоредби, докато изхвърлянето на горивото се извършва с помощта на гравитация или помпи с разходомери.

Автомобилът е произведен в съответствие с разпоредбите за превоз на опасни и запалими материали, включително ADR.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ

Помпа: SAMPI; АЛФОН ШАР; PIUSI всички на 24 v
Клапан за освобождаване на налягането, подов клапан, филтър
Индикатор за дебита: цифров/механичен
Спинери за насочващи и акумулаторни тръби с дюза за горивен пистолет
Безплатно изхвърляне на гориво
Смукателни/напорни тръби с дюзи


NOVOSTI