Autocisterne iz naše proizvodnje odlikuju se funkcijama koje znatno olakšavaju posao komunalnim službama i doprinose efikasnijem pranju i prskanju puteva, kao i zalivanju zelenih površina.

Osnovni element je rezervoar smešten paralelno sa podvožjem vozila. Rezervoar je u unutrašnjosti podeljen na manje komore kako bi se sprečilo sudaranje vode sa zidovima. Punjenje se obavlja kroz otvor na vrhu rezervoara, a pražnjenje putem pumpi. Takođe, visoke performanse autocisterne ogledaju se i kroz posedovanje:

  • vodene centrifugalne pume
  • 2 priključka za crevo sa mlaznicama na zadnjem delu
  • penjalice na zadnjoj strani
  • letve sa prskalicama na zadnjoj strani
  • 2 bočna aluminijumska korita za smeštaj creva
  • 2-6 mlaznice za pranje ulica na prednjem delu
  • rotacionog svetla napred i pozadi