Novo vozilo iz našeg pogona je autosmećar zavidnih tehničkih karakteristika.

Zapremina sabirnog sanduka za smeće 22 m³. uz uređaj za istresanje kontejnera zapremine 1,1 m³ i tipske posude od 80, 120 ili 240 l. Sanduk nadgradnje je vodonepropustan do visine 300 mm. Prostor u tovarnom sanduku za sakupljanje ocednih voda je kapaciteta 120 litara, a pod sanduka je izrađen od lima HARDOX 450 debljine 3 mm sa zaptivanjem između vrata i tovarnog sanduka koje sprečava curenje sadržaja.

Komanda uređaja za istresanje kontejnera i tipskih posuda je hidraulično ručna sa bočne strane vrata autosmećara. Pumpa omogućava nezavistan rad mehanizma za sabijanje i mehanizma za istresanje- utovar. Ima dve platforme (gazišta) za stajanje i rukohvate na obe strane zadnjeg dela vozila, za bezbedan rad radnika.

Rotaciona narandžasta svetla napred i pozadi su sa mehaničkom zaštitom, dok je kamera na zadnjem delu povezana sa monitorom u kabini vozila. Boja nadgradnje je u boji kabine vozila ili po zahtevu kupca.