На 8 ноември 2018 г. Александър Старчевич, помощник на министъра на икономиката, връчи годишните национални награди за бизнес постижения „Оскар за качество“.

Сред победителите бяха “Юго-Каолин” от Белград, “Радиатор Инженеринг” от Кралево и “Ресор” от Гаджин Хан. Старчевич поздрави победителите, като посочи, че това е важно събитие и че тези компании са пример за това как трябва да работят сръбските бизнесмени.

Наградата беше връчена и на община Медведжа, Специализирания ветеринарен институт в Ягодина и Института по обществено здраве на Република Сръбия в Баня Лука.

Наградите „Оскар за качество“ бяха връчени за 24 -ти път на церемония, проведена в Търговската камара, като част от 27 -ия Форум за качество и бизнес отличия от 2018 г.

Помощникът на министъра на икономиката каза, че неговото министерство оценява усилията на Фондацията за култура на качество и бизнес постижения и Сръбската търговска камара, които насърчават развитието и подобряването на организационните и бизнес постижения.

“Оскар за качество” беше присъден както на организации със стопанка, така и на организации с нестопанска цел за най-добри резултати, постигнати в развитието и подобряването на организационните и бизнес постижения. Това важно признание се присъжда от Фондация за култура на качество и бизнес постижения, в сътрудничество с Търговската камара на Сърбия и под егидата на Министерството на икономиката.

Източник: Министерство на икономоята на Република Сърбия

Leave a Reply

Your email address will not be published.