Ovaj tip cisterne zapremine 10m³ se koristi za transport pitke vode i za pranje ulica.
Unutrašnjost rezervoara je zaštićena epovenskim premazom za pijaću vodu.
U unutrašnjosti rezervoara su postavljene pregrade «valobrani» kako bi se
sprečilo sudaranje vode sa zidovima. Punjenje se obavlja kroz hidrantske
spojnice od 2″ ili usisavanjem pomoću pumpe.
Sa gornje strane cisterne je ugrađen revizioni otvor prečnika 500 mm sa
poklopcem i odzraka sa prelivnom cevi za odušivanje. Kod revizionog otvora
je postavljena platforma.
Na zadnjoj strani cisterne je postavljena letva sa slavinama za pitku vodu i dva
priključka sa crevima dužine 7,5 m i mlaznicama za pranje ulica.
Na prednjem delu su dve mlaznice za pranje ulica pod pritiskom kojima se
upravlja iz kabine pneumatskim komandama.
Ova cisterna se proizvodi od INOX-a ili čelika u obliku kvadra sa zakrivljenim
ivicama i zapremine od 4m³ do 16m³ u zavisnosti od potreba naručioca.