Za potrebe stalnog kupca osmislili smo i proizveli specijalizovanu cisternu sa mogućnošću rada na kamionu ( kiperu ) i posebnim režimom samostalnog rada.
Cisterna zapremine 12 m3 sa ugrađenim valobranom na gornjem delu poseduje revizioni otvor Ø500mm, a na zadnjem delu ugrađene prskalice za kvašenje. Cisterna je postavljena na poseban noseći ram prilagođen da se montira unutar sanduka kiper kamiona. Cisterna je opremljena centrifugalnom pumpom protoka Q=1.000 l/min, i protiska 10 bara, čiji se pogon vrši pomoću hidro motora. Ugrađena je i prateća hidraulična oprema: hidraulična pumpa, rezervoar za hidraulično ulje sa filterom i nalivnikom, hidraulični razvodnik sa pneumatskom daljinskom komandom iz kabine, tropoložajna slavina, PTO i hidraulična instalacija do brzovezujućih spojki. Takođe i kamion ( kiper ) opremili smo mlaznicama ( montažno demontažnog tipa ), tom prilikom kada se cisterna nalazi na kamionu, svim komandama se može upravljati iz kabine. Uz cisternu se isporučuju i dva creva Ø38x7m sa mlaznicama za pranje puta, dva usisna rebrasta creva Ø75x4m usisna rebrasta creva sa spojkama i usisna korpa.
Rok izrade specijalizovane cisterne je 20 dana.