Autosmećar model S je namenjen za sakupljanje, transport i istovar kućnog smeća na deponiji. Nadgradnja poseduje potisnu ploču kojom se vrši istiskivanje otpada iz tovarnog sanduka.

Presovanje otpada se vrši u spremniku sa stepenom sabijanja otpada 3:1, za kućni otpad.

Zapremina spremnika za otpad je 5 – 8m³.

Poseduje mogućnost podizanja i pražnjenja plastičnih kanti od 80l do 140l i kontejnera od 1.100l.

Vreme pražnjenja kontejnera je 12sek, a sanduka za smeće 30sek.