Prevoz opasnih materija može ugroziti životnu sredini i zdravlje ljudi u toku transporta zato je od presudnog značaja da se cisterne izrađuju prema važećim evropskim i svetskim standardima. Svako naše vozilo koje je opremljeno po ADR propisima ima tipski broj cisterne i isporučuje se na domaćem tržištu sa uverenjem Agencije za bezbednost saobraćaja.

Zapremina cisterne se može kretati od 5m³ do 20m³ zavisno od potreba korisnika i postavlja se na šasijama sa dve, tri ili četiri osovine uz odgovarajući pomoćni pogon. Revizioni otvor Ø500 sa metalnim lestvama ugrađuje se na gornjem delu cisterne. Za kontrolisanje nivoa opasnih materija postoje 3 nivokaza koji su vertikalno raspoređeni na centralnom delu cisterne.

Kao dodatnu opremu uz ovaj tip vozila mogu se poručiti creva različitih obima i dužina sa spojkama i aluminijumskim koritom za njihovo odlaganje.