Autosmećar tip F je predstavnik našeg proizvodnog programa i model koji je doprineo da postanemo tržišni lider u industriji komunalne opreme. Osim za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada koristi se i za reciklažu materijala kao što su: papir, staklo ili plastika. Nadgradnja autosmećara se sastoji od tovarnog sanduka za smeće, hidrauličnih izvršnih uređaja, vrata autosmećara sa mehanizmom za kompaktiranje koji čine jedna klizna ploča i jedna rotaciona ploča. Vozilo poseduje i hidraulični mehanizam za automatsko mešanje i izbacivanje otpada, zapremine od 240l, kao i kante zapremine od 1.100l. Izbacivanje otpada iz vozila se vrši pomoću potisne ploče.