Zahteve klijenata smatramo dragocenim izazovima jer nam oni daju priliku da nakon svakog završenog posla, s ponosom predstavimo naš finalni proizvod. Ovoga puta imali smo priliku da proizvedemo četiri autosmećara, modela F16, koji sada služe građanima u rešavanju problema komunalnog otpada.

Korisna zapremina tovarnog sanduka ovog modela je 16m3, dok je zapremina korita za prihvat smeća 1,8m3.

Svaki autosmećar poseduje kameru na nadgradnji za praćenje radne zone iza vozila i LCD monitor u kabini, koji omogućavaju lakše manevrisanje i kontrolu svih funkcija.