resor

Вентили с бутални пръстени

Употреба

Името вентили с бутални пръстени произлиза от конструктивните характеристики на самите вентили. Вентилите с бутални пръстени се използват главно в системи където възникват големи разлики в налягането и големи потоци.
Те са намерили своето приложение във водоснабдителни системи, електроцентрали, промишлена и технологична техника и други отрасли на стопанската дейност.
Съгласно голям брой конструктивни варианти на извеждане, вентилите с бутални пръстени имат многократна роля в тръбопроводните системи и се използват като: спирачни устройства, измервателни устройства, регулатори за налягане и поток, сигурносни устройства, сигурносни устройства с функция на възвратен вентил, вентили с отводителни канали и изпиране.

допълнителна информация

Protočni poprečni presek klipno-prstenastih ventila je u obliku prstena, a pokretni deo preko koga se ostvaruje regulacija je u obliku klipa. Spoljašnje kućište je tako formirano da se poprečni protočni presek od ulaza ka prstenastom sedištu kontinualno smanjuje.
Klip ventila u unutrašnjosti kućišta ima dve prstenaste vođice i može da se pomera u aksijalnom pravcu preko krivajnog mehanizma. Potpuno zatvaranje ventila ostvaruje se naleganjem zaptivnog prstena klipa na prstenasto sedište ventila. Prstenasto sedište je razdvojivo od kućišta i promena tipa prstenastog sedišta omogućava promenu hidrauličkih karakteristika klipno-prstenastog ventila bez izmena cevnog voda. U zavisnosti od funkcije i uslova u kojima će da se koriste klipno-prstenasti ventili primenjuju se različiti tipovi prstenastih sedišta.
Priključne mere su prema SRPS M.B6.011 i DIN 2501, nazivni pritisci 10, 16, 25 i 40 (bar), a nazivni prečnici od DN 150 do DN 1200 (mm).

Kućište, klip i krivajni mehanizam klipno-prstenastih ventila izrađujemo od konstrukcionih čelika zavarivanjem, s tim da su naležuće zaptivne površine od odgovarajućih nerđajućih čelika, a zaptivna guma je od EPDM-a. Vratilo klipno-prstenastih ventila izrađujemo od nerđajućih čelika, a klizne ležajeve od specijalnog sivog liva.

POŠALJITE NAM PORUKU


NOVOSTI