Autosmećar F-16

Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgrađima, kao i za reciklažu materijala kao što su...

Autosmećar N7

Autosmećar N7 zapremine sanduka 7 m3, sa uređajem za podizanje i pražnjenje plastičnih kanti od 80 do 140 litara i kontejnera od 1100 l...

Autocisterna za vodu Resor CV5

Autocisterna za vodu Resor CV5 zapremine rezervoara 5.000 litara, sa ugrađenom vodenom centrifugalnom pumpom protoka 800 lit/min. sa ma...

Kanal Jet kombinovano vozilo

Kanal Jet je kombinovano vozilo za probijanje začepljene kanalizacije i usisavanje prljave vode i mulja iz slivnika, šahti i ostalih me...

Autosmećar – model Spider 7

Na osnovu urgentne potrebe za nabavkom Autosmećara za bugarsku opštinu «Koprivščica» proizveli smo nadogradnju vozila za rekordnih 20 d...