За нас

През 2014 г. фирма RESOR d.o.o. реши да допълни производствената си програма и по този начин да разшири дейността си, за да отговори напълно на изискванията на пазара.

Предприятието за развитие, производство и търговия на тръбопроводна арматура и придружаващи елементи AGH, което е основанао през 1979 г. в Гаджин Хан, през 2014 г. става горд член на групата RESOR d.o.o. и оттогава функционира като неразделна част от стопанския субект на компанията.

Пълната производствена програма напълно отговаря на предназначението на водоснабдяването, електроцентралите, топлопроводите и др. Арматурите се използват за транспорт на различни течности като: питейна вода, индустриална вода до температура 250 о С, морска и солена вода, отпадни води, нефт и нефтнни деривати, природен газ, димни и доменни газове, прахообразни материали, целулоза. Освен това произвеждаме и промишлена тръбна арматура с диаметър от DN 40 до DN 3000 (mm) и налягания от NP 2,5 до NP 64 (bar).

Предлагаме и цялостни решения за поддръжка и сервисиране на хидромашинно оборудване.
post-image