Kompanija Resor d.o.o 2014. odlučuje da upotpuni svoj proizvodni program te tako proširi svoju delatnost kako bi u potpunosti odgovorila zahtevima tržišta.

Preduzeće za razvoj, proizvodnju i promet armature AGH, koje je osnovano još 1979. godine u Gadžinom Hanu, 2014. godine postalo je ponosni član grupacije RESOR d.o.o. i od tada funkcioniše kao integralni deo poslovne celine kompanije.

Već postojeći proizvodni program cevovodne armature i spoljnih elemenata se dodatno unapredio, uposlili su se novi radnici i time je stari pogon dobio novi sjaj pod nazivom Resor AGH.

Danas se proizvodni pogon Resor AGH prostire na 2500 m2, a proizvodnja se odvija pod stalnim nadzorom naših stručnjaka.

Konstantno usavršavamo postojeće i kreiramo nove proizvode, uz primenu i osvajanje novih tehnologija. Svi naši proizvodi rezultat su višedecenijskog iskustva i analize u njihovoj realnoj primeni.

Kompletan proizvodni program u potpunosti odgovara namenama vodovoda, elektrana, toplovoda i dr. Armature se primenjuju za transport različitih fluida kao što su: pitka voda, industrijska voda do temperature od 250℃, morska i slana voda, otpadna voda, nafta i naftni derivati, prirodni gas, dimni gas i gasovi visokih peći, praškasti materijali, pulpa.

Pored toga proizvodimo i industrijske cevne armature prečnika od DN 40 do DN 3000 (mm) i pritisaka od NP 2.5 do NP 64 (bar).

Nudimo kompletna rešenja za održavanje i servisiranje hidromašinske opreme.
Naš stručni tim je u potpunosti osposobljen i spreman da odgovori na sve posebne zahteve za proizvodnjom specifične namenske armature sa karakteristikama koje nisu definisane katalogom.

Svi proizvodi se izrađuju od odgovarajućeg čelika sa adekvatnom termičkom i mašinskom obradom na osnovu precizne tehničke dokumentacije. Kućišta armature se uglavnom izrađuju zavarivanjem ili livenjem.

Danas se Resor AGH može pohvaliti uspešnom saradnjom sa mnogobrojnim javnim i privatnim kompanijama koje se bave izgradnjom vodovodne mreže, daljinskom toplifikacijom i proizvodnjom električne energije.