Imali smo priliku da proizvedemo leptiraste zatvarače koji služe za uspostavljanje ili prekidanje strujanja fluida u cevovodima i cevnim sistemima.

Kućište i zaporno telo leptirastih zatvarača izrađeno je od konstrukcionog čelika zavarivanjem, a prema zahtevu kupca proizvedeno je i dva različita tipa zatvarača: na električni i manuelni pogon.

Leptirasti zatvarači su primenljivi za radne pritiske do 40 bara, temperature do 250°C, imaju kompaktnu konstrukciju i mali otpor strujanju, dobre mogućnosti za regulaciju, mogućnost daljinskog upravljanja i ugradnje u bilo kom položaju i jednostavno rukovanje i održavanje.