Kompanija Resor danas proslavlja jubilej 30. godina uspešnog poslovanja

...

Kompanija Resor danas proslavlja jubilej 30. godina uspešnog poslovanja sa otvaranjem novog
proizvodnog pogona u Gadžinom Hanu koji će omogućiti povećanje proizvodnih kapaciteta i otvaranje
novih radnih mesta.

RAZVOJNI PUT KOMPANIJE RESOR

1992. godina
Kompanija RESOR d.o.o. je počela sa radom davne 1992. godine kao preduzeće za proizvodnju novih i
remont starih specijalnih nadgradnji komunalnih vozila. Proizvodnja kompanije je započeta u Gadžinom
Hanu na prostoru površine 600 m2 sa dvanaest radnika i samo tri inženjera.

2000. godina
Kompanija RESOR d.o.o. na pragu novog milenijuma kompletan postojeći proizvodni program
komunalne opreme pozicionira i plasira na tržište pod novim imenom – Resor IKO. Standardne
nadgradnje autosmećara, autopodizača, autofekalaca, autocisterni za vodu i naftnih derivata po ADR-u,
specijalnih vozila za probijanje kanalizacije, platforme za rad na visini – postavljaju se na šasije svetski
priznatih proizvođača: Mercedes, Iveco, Volvo, Daf, Renault, Mitsubishi. Pored standardnih nadgradnji,
projektuju se i izrađuju prototipovi nadgradnji na osnovu specifičnih zahteva klijenata. U izradi se koriste
i primenjuju proverene komponente proizvođača Kaiser Moro, Pretissoli, Parker, Woma, OMFB, Euro-P.

2014. godina
Ove godine preduzeće za razvoj, proizvodnju i promet armature “AGH”, koje je osnovano još 1979. u
Gadžinom Hanu, postaje punopravni ponosni član grupacije RESOR d.o.o. i od tada funkcioniše kao
integralni deo poslovne celine kompanije. Kompanija zadržava postojeći proizvodni program cevovodne
armature i spoljnih elemenata, usavršava ga, unapređuje i zapošljava nove radnike, koji proizvode
hidromehaničku opremu za tržište, pod imenom Resor AGH. Na zahtev kupaca može se proizvesti i
isporučiti armatura sa posebnim specifičnim karakteristikama.

2019. godina
U ovoj godini kompanija pokreće proizvodnju metalnih kontejnera od 1.1 m/3 sa metalnim i plastičnim
poklopcem, kako bi zaokružila kompletan proizvodni program komunalne opreme. Kontejneri su
napravljeni od visoko kvalitetnog, duboko presovanog čeličnog lima, odgovarajućeg dizajna u cilju
obezbeđenja sigurnosti i otpornosti na mehaničke uticaje. Ubrzo ova proizvodna linija postaje
prepoznatljiva na tržištu pod imenom Resor KONT.

2021. godina
Kompanija RESOR d.o.o. je postala regionalni lider u oblasti proizvodnje komunalne opreme, poznat po
tome da gradovi i opštine našeg šireg regiona mogu pronaći na jednom mestu sve što im je potrebno za
besprekorno održavanje čistoće u cilju zaštite životne sredine i okruženja. Proizvodi se plasiraju u preko
100 gradova i opština širom Srbije, kao i u zemlje zapadnog Balkana među kojima su: Bugarska, Bosna i
Hercegovina, Makedonija i Crna Gora. U ovoj godini kompanija prvi put izlazi i na tržište Hrvatske.
Kompanija raspolaže bogatom intelektualnom svojinom i prostorom od 5700 m2 na kome se nalaze tri
proizvodna pogona. Prateći razvoj tehnologija i savremeno poslovanje, kompanija poseduje i
laboratoriju za radiografsko ispitivanje sa najsavremenijom opremom, komoru za peskarenje kao i
komoru za farbanje vozila. Kompaniji je dodeljen žig “Čuvarkuća” koji potvrđuje da je kvalitet proizvoda
nastao prvenstveno od sirovina domaćeg porekla i od strane srpskih stručnjaka. Ovim žigom, brend je
samo dodatno ojačan.

2022. godina
Kompanija RESOR d.o.o. nastavlja poslovanje u duhu dobre poslovne prakse i otvara novi proizvodni
pogon koji će omogućiti povećanje proizvodnih kapaciteta i zapošljavanje novih stručnih kadrova.
Nastavljamo da se razvijamo …

NAŠI KLIJENTI

SARAĐUJEMO SA PREKO 120 LOKALNIH SAMOUPRAVA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU.
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent