Od samog osnivanja 1992. godine, naša kompanija ima kontinuiranu saradnju sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Nišu, koja se ogleda u stipendiranju studenata i pružanja prakse sa mogućnošću daljeg razvoja i zaposlenja.

Jako smo ponosni na sve mlade ljude koji su prošli kroz ovaj program prakse i nakon toga nastavili da uspešno grade karijeru u svojoj struci, kako u našoj kompaniji Resor, tako i u drugim poznatim firmama.

Sa željom da i dalje podržimo mlade talente da svoje znanje primene na svojim poslovima, ove godine smo uspostavili saradnju i sa Fakultetom zaštite na radu Univerziteta u Nišu. Time nastavljamo da doprinosimo napretku celokupne društvene i poslovne zajednice niškog regiona.

https://www.youtube.com/watch?v=wovGWzpiQwY&t=638s
– Preuzeto sa RTS-a. Svako dalje objavljivanje ovog snimka je zabranjeno