Присъединете се към нас

Служителите са най-ценният ресурс на нашата компания и всички те заедно допринасят с ангажимента си към нашите постижения и успехи в комуналната индустрия.

Ако искате да се присъедините към нашия успешен екип и да бъдете част от нашия път на развитие, оставете ни информация за контакт, за да можем да се свържем с вас.

ВРАТАТА НИ ВИНАГИ Е ОТВОРЕНА ЗА ВАС!

SEND A MASSAGE